Life of Your Words, Michal Šimonfy

Life of Your Words

Multimediálna inštalácia, 2011 umelecký softér / simulácia jednoduchého života

Life of Your Words je umelecký softvér zložený z dvoch samostatných častí – analytickej a vizuálnej časti, ktorá predstavuje simuláciu primitívnej formy života. Prvá časť, odohrávajúca sa na pozadí diela, neprestajne analyzuje diskusiu na sociálnej sieti Twitter. Program medzi príspevkami miliónov užívateľov vyhľadáva také, ktoré obsahujú kľúčové slová súvisiace so vznikom, respektíve zánikom života, a na základe ich výskytu ovplyvňuje podmienky života v simulovanom mikrosvete.

Simulácia umelého života, tvoriaca vizuálnu časť inštalácie je neustále ovplyvňovaná výstupom analytickej časti. K ovplyvneniu života však nedochádza priamo, namiesto toho sa momentálne zmeny v “globálnej diskusii” prejavujú prostredníctvom malých zmien v prostredí (environmente) mikrosveta. Dielo tak funguje ako jednoduchý, ale autonómny a dynamický model života, pričom možnosť vzniku života a schopnosť prežitia z dlhodobého hľadiska je podmienená existenciou “diskusie o živote ako takom”.

Dielo je prezentované ako inštalácia pozostávajúca z veľkorozmernej projekcie simulovaného života a počítača.

Fruitmap.sk, Michal Šimonfy

Fruitmap.sk

Internetový projekt, 2010 — 2013 Otvorená mapa ovocných stromov
www.fruitmap.sk

Fruitmap.sk je otvorená mapa verejne dostupných ovocných stromov, ktorá funguje ako samostatný internetový projekt od roku 2010 na adrese www.fruitmap.sk.

Trojan Horse Gallery, Michal Šimonfy

Trojan Horse Gallery

netart, 2008 Počítačový vírus
http://virae.org/trojanhorsegallery

Autorský počítačový vírus, ktorý sa počas šiestich mesiacov v roku 2008 šíril prostredníctvom internetu a flash-médií.

Vírus fungoval ako virtuálna galéria umenia, keď na pozadí pracovnej plochy napadnutých počítačov prezentoval práce mladých autorov slovenského umenia. Po každom reštartovaní počítača sa na pozadí pracovnej plochy zobrazilo náhodne vybrané dielo z databázy galéria.

Trojanhorsegallery sa počas šiestich mesiacov rozšírila na viac ako 60 000 počítačov v 69 rôznych krajinách sveta.

5-Alpha-Androst, Michal Šimonfy

5-Alpha-Androst

Akcia vo verejnom priestore, 2008 Feromón

Mužský a ženský derivát feromónu Androstenone aplikovaný na verejných priestranstvách. Práca bola realizovaná niekoľkokrát na rôznych miestach: v galérii, kinosále či v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy.

The other body, Michal Šimonfy

The other body

privátna akcia/fotografia/video, 2008 Krv

Kombinovaný portrét a zmiešaná krv B-POS. Vzniklo v spolupráci s mojou partnerkou Lenkou Sukeníkovou.

Milk, Michal Šimonfy

Milk

privátna akcia, 2008 Materské mlieko

Štyri fľaše materského mlieka ako jediná potrava počas štyroch dní.

Za pomoc pri realizácií ďakujem darkyni mlieka a Bane ženského mlieka v Bratislave.